Category Archives: Qafar af

Qafàr Rakaakay Qabar kee weeqi qawalaylat inki uddurih addat kaxxam biyaakite

Posted on by 0 comment

Maybalaalaqà Caxah alsa 2016

Flooding1

Tah kaaduk qafàr dacrsittoh xiina radeh yan qabaarat luk sugen midir kee maddur keenik yembexeh sugem tamixxigeeh, tahak awqe kal radeh yan roobih weeqa kee barafaay caaco edde mango roobuy cayla leh gadda akkuk geytiman.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta