ከአፋር ህዝብ ፓርቲ (አህፓ) ወቅታዊውን የአፋርና ሶማሊ ግጭትን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

Posted on by 0 comment

ታህሣሥ 19/2013

በሀገራችን ኢትዮጵያ ካለፉት ሁለት ዓመት ተኩል በፊት በፌደራሊዝም ስም በሀገራችን ተንሰራፍቶ የነበረው ፍፁም አምባ ገነናዊ ስርዓት ተወግዶ ተስፋ ሰጭ ለውጥ በመምጣቱ የሀገራችን ህዝቦች ከነበረው አፋኝ ስርኣት እፎይታን አግንተዋል፡፡
ለውጡ ህዝባችን በፈለገው መጠንና በተፈለገው አቅጣጫ ሙሉ በሙሉ ባይሄድም በኢኮኖሚ በፖለቲካና በማህበራዊ ዘርፎች አበረታች የሆኑ ለውጦች ታይተዋል፡፡ ይሁን እንጂ ለውጡ የመጣባቸውና የሀገራችንን እድገት እና ልማት የማይመኙ በቅርብም በሩቅም ያሉ ሀይሎች የለውጡን ሂደት ለማደናቀፍ ከለውጡ ማግስት ጀመሮ በሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት አንዲሁም አብሮነትና አንድነት እዳይኖር እንቅልፍ አጥተው ሌት ተቀን በመስራት ሀገራችን ተረጋግታ ለውጡ ግቡን እንዳይመታ እዛም እዚህም ግጭት በመፍጠር ለውጡን ለማደናቀፍ እነዚህ የጁንታው ርዝራዦች ብዙ እየታተሩ ይገኛሉ፡፡
በአሁኑ ግዜ ሃገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶችን በመጀመር
በኢኮኖሚ ወደ ፊት ለመገስገስ ጥረትና ርብርብን እያደረገች ባለችበት በዚህ ወቅት የድህረ-ጁንታ ተስፈኞች ከሀገራችን ህዝብ ፍላጎት በተፃረረ መልኩ በቅርብ ካሉ የውጭ ሀይሎች ጋር በመተባበር በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ግጭቶችን በመፍጠር ዜጎች እንዲሞቱ፤ እንዲፈናቀሉ እና እንዲሰደዱ በማድረግ በሀገራችን ሰላም እንዳይኖር ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ በዚህ እኩይ ተግባርም የለውጥ ካባ የደረቡና ከክልል እስከ ፈደራል መንግስት ከፍተኛ መዋቅር ላይ የተቀመጡ ድብቅ አጀንዳ ያላቸው ባለስልጣናት ከለውጡ በተፃራሪ ከቆሙ ፀረ ለውጥና ሰላም ሀይሎች ባልተናነሰ ሁኔታ ህዝብን ወደ ትርምስ ለማስገባት ሌት ተቀን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡
ለአብነትም ሠሞኑን በአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትና በአማራ ክልላዊ መንግስት አዋሳኝ አካባቢ በተጠነሰሰው የግጭት ሤራ የብዙ ንጹሃን ህይወት አልፏል። ይህ ግጭት ሳይበርድ ደግሞ ታህሣሥ 18/2013 በገዋኒ ወረዳ ዉስጥ በሚገኙ ቀበሌዎች (ፊሪትሊና ሪፎ) ላይ ከባድ መሳሪያ የታጠቁ የሱማሌ ክልል ልዩ ኃይል እና ኢትዮጵያን የሚያዋስኑ አጎራባች ከሆኑ የሱማሌ ሀገራት ጭምር የተሳተፉበት እጅግ በርካታ ቁጥር ያለው ሰራዊት ከላይ በተጠቀሱ ቀበሌዎች ላይ ከንጋቱ 11፡00 ሰዓት በአፋር አርብቶ አደሮች ላይ ድንገተኛ ጥቃት ከፍቶ በርካታ ሰዎች ተገድለዋል፡፡
ካለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ በአፋር ክልል ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ በገዳማይቱ ኡነዳፎኦ እና አዳይቱ መንደሮች ላይ የሰፈሩት የኢሳ ሱማሌዎች ከሱማሌ ክልላዊ መንግስት እና አጎራባች የሱማሌ መንግስታት በሚደረግ ሙሉ ወታደራዊ የጦር መሳሪያ እና የገንዘብ ድጋፍ በተለያዩ የአፋር አከባቢዎች በከፈቱት መጠነ ሰፊ ጦርነት ምንም እራሳቸውን መከላከል በማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በሆኑ ህፃናት፣ እናቶች እና አዛውንቶች በእንቅልፍ ላይ ሳሉ በተከፈተባቸው ድንገተኛ ጥቃት መጨፍቸፋቸው የሚታወስ ነው፡፡ ለአብነትም ያህል በኦብኖ እና በአዋሽ ጎርፍ ሙላት ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው በገላአሉ ወረዳ ደቡዳሌ ቀበሌ ላይ ሰፍረው በነበሩ አርብቶ አደሮች በዲሽቃ እና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች የታገዘ ጭፍጨፋ መካሄዱን በቦታው የሰፈረው የመከላከያ ሰራዊት የሚያውቀው ጉዳይ ሲሆን መከላከያም እነዚህን አሸባሪዎች ጦርነቱን እንዲያቆሙ የኢትዮጵያን ባንዲራ በመያዝ ቢሞክሩም የተባበሩትን የሱማሌ ጦር በመከላከያም ላይ ጥቃት አድርሷል፡፡ ጅራፍ እራሱ ገርፎ አረራሱ ይጮሀል እንደሚባለው አሸባሪዎቹ የሱማሊ ወራሪዎች የሱማሌ ክልላዊ መንግስትን ጨምሮ እንደዚሁም የኢትዮጵያን ብሄር ብሄረሰብ ይወክላሉ ተብለው የተቀመጡት የፌደሬሽን አፈጉባኤው አቶ አደም ፋራህ ባወጡት መግለጫ ወረራው የአፋር ልዩ ሃይል ገዳማይቱ ላይ ጭፍጨፋ እንዳካሄደ የተለመደ ቅጥፈታቸውን በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እያላዘኑ ይገኛሉ፡፡ በተያያዘም የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች የተውጣጣውን ጀግናውን መከላከያ ሰራዊታችን ከአፋር ጋር አብሮ እንደጨፈጨፋቸውና ዘረፋም እንዳካሄደባቸው የስም ማጥፋት ዘመቻም ከፍቶባቸዋል፡፡
በተመሳሳይ ቀን እና ሰዓት በገዋኔ ወረዳ ላይ በድሽቃና በሌሎች ከባድ መሳሪያዎች በመታገዝ ባካሄዱት መጠነ ሰፊ ጥቃት በአከባቢው ላይ በነበሩ አርብቶ አደሮች እና እንስሳት ላይ ውድመት ከመድረሱም ባሻገር በአየሉ ተራራ ላይ ለአንድ ቀን ሙሉ በቆየው የዲሽቃ ድብደባ ምክንያት በተራራው ላይ የነበሩ ሳርና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶች ወድመዋል፡፡ በመሰረቱ ይህ ዲሽቃ የተባለው መሳሪያ እና ሌሎች ወራሪዎቹ የሱማሌ ሃይሎች የሚጠቀሙበት ከባድ መሳሪያዎች መገኘት ያለባቸው በአገሪቷ የመከላከያ ሰራዊት እጅ ብቻ መሆኑ ቢታወቅም ወራሪዎቹ እነዚህን መሳሪያዎች መታጠቃቸው ከሀገራችን ህግ ጋር የሚጣረስ መሆኑ ግልፅ ሲሆን ስለ ወረራው እጅግ የተሳሳተ መግለጫ እያወጡ የሚገኙት የሱማሌ ክልላዊ መንግስት እና የፌደሬሽን አፈጉባኤው ስለነዚህ መሳሪያዎች በህግ ሊጠየቁ ይገባል፡፡ በመጨረሻም ከዚህ በታች ለተገለፁት አካላት የአፋር ህዝብ ፓርቲ (አህፓ) የሚከተለውን መለዕክት ያስተላልፋል፡፡
1ኛ. ለብዙሃን መገናኛዎች
በአፋር ህዝብ ላይ በተባበሩት የሱማሌ ሀይሎች እየተካሄደ ያለውን ወረራ በማስመልከት እየተሰሩ ያሉ ዜናዎች እና ዘገባዎች በመገናኛ ብዙሃን ከመለቀቃቸው በፊት ጦርነቱ የት እና በማን እንደሚካሄድ እንዲሁም ለምን ዓላማ እንደሚካሄድ የተሟላ መረጃ ሳይገኝ መተላለፋቸው ተገቢ አለመሆናቸውን እየገለፅን ሁሉም ይህን የተሳሳተ መረጃና ዘገባ ሲሰሩ እና ሲያሰራጩ የነበሩ የብዙሃን መገናኛዎች ወደ አከባቢው መጥተው የተሟላ መረጃ አግኝተው ጉዳዩን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያሳውቁ እንጠይቃለን፡፡ የአካቢቢዉን ስሞችም በትክክል በእትዮጵያ የካርታ ድርጅት አሰያየም እንዲጠሩ እናሳስባለን። የግዛት ማስፋፋት ዓላማን ለመሳካት ተብሎና አካባቢው የኢሳ በማስመሰል (ጋድማይቱን-ጋርባኢሤ) ወዘተ እየተባለ የሚዘገበው እንዲቆም እናሳስባለን።


2ኛ. ለሱማሌ ክልል መንግስት
የሱማሌ ክልል አመራሮችም ሆኑ አብዛኛው የኢሣ ማህበረሰብ የአፋር ህዝብ በቀዬው እየተወረረና እየተገደለ መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ። በተጓዳኝ በኢኮኖሚውና በፖለትካው ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ጥቂት ቡድኖች ደግሞ የግዛት ማስፋፋት እንዲሁም የኢትዮ-ጂቡቲ የባቡር ሃዲድ መስመር እንደተቆጣጠርነው ሁሉ በአፋር የሚያልፈዉን የኢትዮ-ጂቡቲን መንገድ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር አለብን የሚሉ ህልመኞች ህዝብ ከህዝብ በማጣላት ሥራ ተጠምደው እንዳሉ እናዉቃለን። ለሶማሌ ክልል ወንድሞቻችን የምናሳስበው እነዚህን ህልመኞችን ተቆጣጠሩና ይልቁን ለቀጠናው ሰላምና ለህዝባችን እድገት አብረን እንስራ እንላለን። በተጨማሪም የሱማሌ ክልላዊ መንግስት ጉዳዩን ከማባባስ ይልቅ ሰላም እንዲሰፍን ወደ አፋር ክልል ያስገባቸውን የራሱንም ሆነ ሌሎች ፀረ ሰላም ሃይሎችን ከአፋር ክልል እንዲያስወጣና ጉዳዩን በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈታ በአንክሮ እናሳስባለን፡፡

3ኛ. የአፋር ክልላዊ መንግስት
የዜጎቹን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ሃላፊነት እንዳለበት ተረድቶ ከሚመለከታቸው የፌደራል መንግስት ጋር በመነጋገር ከሁለት ዓመት በላይ በክልሉ ላይ እየተካሄደ ያለውን ወረራ ለአንዴ እና ለመጨረሻ ግዜ በአጭር ግዜ ውስጥ ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ ጠንክሮ እንዲሰራ እና በወራሪዎቹ ጉዳት የደረሰባቸውን የክልሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን መልሶ እንዲያቋቁም እናሳስባለን፡፡
4ኛ. ለኦጋዴን ብሄራዊ ነፃ አውጪ ግንባር
በኢትዮጵያ የተጀመረውን ለውጥ በመደገፍ እና በመቀበል ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ለማካሄድ በመወሰን ሰላማዊ ትግሉን መቀላቀላችሁ ወቅቱ የሚፈልገው ጉዳይ ሲሆን በአፋር ክልል ላይ እየተደረገ ያለውን ወረራ መኮነን ሲገባችሁ በተቃራኒው ግን ድርጅታችሁ ባወጣው መግለጫ በአፋር አርብቶ አደሮች ላይ የሚደረገውን ወረራ አጠናክራችሁ እንደምትቀጥሉ ገልፃችኋል፡፡ ይሁን እንጂ መግለጫችሁ የሚያመለክተው ነገር ቢኖር ሰላማዊ ትግል ለማካሄድ የገባችሁትን ቃል የሚያፈርስ ከመሆኑም በላይ መግለጫችሁ በወረራው ላይ ያላችሁን ተሳትፎ በግልፅ ያስቀመጠ ነው፡፡ ይህም ድርጊት ከአንድ በሰላማዊ መንገድ እታገላለሁ ከሚል የፖለቲካ ድርጅት የማይጠበቅ መሆኑን እየገለፅን ከድርጊታችሁ የማትቆጠቡ ከሆነ ግን እዛም ቤት እሳት አለ የሚለውን ብሂል እንድትገነዘቡት በአንክሮ ለማሳሰብ እንወዳለን፡፡
5ኛ. ለኢፌድሪ መንግስት
የሶማሊዎች የቆየ የድንበር ማስፋፋት አባዜ አሁን ካለው የለውጥ መንግስት በፊትም ከ50 ዓመት በላይ የቆየ አጀንዳ ሲሆን በተለያዩ ወቅት የነበሩ የኢትዮጵያ መንግስታት ለጉዳዩ ዘለቄታዊ መፍትሄ ሳይሰጡ ችግሩ ጎላ ብሎ ሲከሰት ብቻ ጊዚያዊ መፍትሄ እየሰጡ እስከ አሁን ድረስ ተደርሷል፡፡ ስለዚህ የተቋረጠው የሁለቱ ክልሎች ወሰን የማካለል ስራ በአስቸኳይ እንዲካለል በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡


6ኛ. ለኢፌድ ሪ መከላከያ ሰራዊት
ከዚህ ቀደም በገዳማይቱ ከተማ ላይ ሰላም ለማስከበር በአካሄዳችሁት እንቅስቃሴ ምክንያት በውስጥም ሆነ በውጭም በሚገኙ የሱማሌ ተወላጆች በተከፈተባችሁ የስም ማጥፋት ዘመቻ ተገቢነት የሌለው ፍፁም ከእውነት የራቀ በመሆኑ የጀመራችሁት የሰላም ማስከበር ስራችሁን ከምን ግዜውም በበለጠ አጠናክራችሁ በመቀጠል የአፋርም ሆነ ሌሎች በኢትዮ-ጅቡቲ መንገድ ላይ የሚካሄደውን የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳይስተጓጎል ህገ መንግስታዊ ተልዕኮአችሁን እንድትወጡ የአፋር ህዝብ ፓርቲ ይጠይቃል፡፡
ለሰላም ሁላችንም ትግተን እንስራ!!
የአፋር ህዝብ ፓርቲ

Category: Uncategorized

Stop systmatic eviction of Afar pastoralists by Somali Region Special Militia

Posted on by 0 comment

ከአፋር ህዝብ ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ

የአፋር ህዝብ ፓርቲ (አህፓ) ሀገራዊውን የፖለቲካ ምህዳር መስፋትን ተከትሎ ወደ ሀገር ከተመለሰ እነሆ ሁለት ዓመት አስቆጥሯል። ፓርቲያችን ወደ ሃገር ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ፖለቲካዊና ማህበራዊ መስኮች ሃገራዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ በሃገራችን የተጀመረውን ረፎርም በአጭር ጊዜ ዉስጥ ያስመዘገባቸው የለውጥ ሂደቶችን ይደግፋል ያበረታታልም። ይሁንና በዚህ የለውጥ ሂደት ዉስጥ ወክለነዋል የምንለው የአፋር ህዝብ እንደ ህዝብ በሰላም የመኖር ዋስትና ፤ እንዲሁም እንደ ክልል ለመቀጠል የተደቀነበት ስጋት መቀረፍ አለመቻሉ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ለዚህ ስጋት ምንጭ የሆነው በአፋር አርብቶ አደሮችና በሶማሌ ክልል መካከል ለዘመናት መፍትሄ ያላገኘው ጦርነት በዋናናት ሊጠቀስ ይችላል። ይህ ለዘመናት ሲንከባለል የመጣውና በሶማሌ ክልላዊ መንግስት አዝማችነት እየተካሄደ ያለዉን የግዛት ማስፋፋት ጦርነት ከፌዴራል መንግስት እልባት አለማግኘቱ መላውን የአፋር ህዝብ ቁጭትና ቁጣ ዉስጥ አስገብቶታል።

ፓርቲያችን ይህን ጉዳይ አስመልክቶ የፌደራል መንግስት ህገ-መንግስቱን ማዕከል ያደርገ መፍትሄ መሰጠት አለበት በማለት ላለፉት ሃያ ዓመታት ለኢትዮጵያ መንግስትና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሲያስታዉቅ ቆይቷል። ይሁንና የፌዴራል መንግስት እልባት ሳያገኝለት ወይም ፍላጎት ሳይኖረው በመቅረቱ የንጹሃን ዜጎቻችን ህይወት በየቀኑ እየተቀጠፈ ይገኛናል። ፓርቲያችንም ለህግ የበልይነትና ለዘላቂ ሰላም ቅድሚያ በመስጠት በሶማሌ ልዩ ሃይልና ከባድ መሳሪያ በታጠቁ የተቀናጁ ሐይሎች ህዝባችን እንደቅጠል ሲረግፍና ሲታመስ እያየን መንግስት መፍትሄ ያመጣል በሚል ተስፋ እስካሁ ታግሰናል።

የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ 25/08/2011 ህገመንግስትንና የፌደራል ሰራዓቱን በተጻረር አካሄድ በአፋር ክልላዊ መንግስት ላይ ያወጣውን የጦርነት አዋጅ ተከትሎ ጥቅምት 1/2012 ከለሊቱ 9 ሰዓት ላይ በአፈምቦ ወረዳ ኦብኖ መንደር ባካሄደው የጅምላ ጭፍጨፋ ህጻናትና አዛዉንቶችን ጨምሮ የበርካታ ንጹሃት ህይወት ማለፉ ይታወቃል። የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ጦርነት ካወጀ ጀምሮ የአፋር አርብቶ አደር ሳይገደል የዋለበት ጊዜ የለም። ሰኞ ግንቦት 3 ቀን 2012 ተመሳሳይ የተቀናጀና በከባድ መሳሪያ የታጀበ የሶማሌ ክልል ልዩ ሃይል በአሚባራና በሃንሩካ ወረዳዎች በፈጸመው ጥቃት የበርካታ ንጹኃን ዜጎች ህይወት አልፎ ብዙዎችም ቆስለዋል።

ይህ ጥቃትና ማፈናቀል እየተካሄደ ያለው በአፋርና በሶማሌ ክልል ድንበር ሳይሆን የአፋር ክልላዊ መንግስት ወሰንን 250 ኪሎሜትር በላይ ዘልቆ በመግበባት መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። በአካባቢው የሰፈረው የመከላከያ ሰራዊቱም የአዲስ አበባ-ጂቡቲ መንገድ ደህንነትን ከማስጠበቅ ባሻገር ለህዝብ ደህንነት ግድ እንደለልው በተግባር አሳይተዋል። ስለሆነም ይህ በአፋር አርብቶ አደር ላይ በተደጋጋሚ እየተደረገ ያለውን ኢ-ሰበዓዊ፤ ኢ-ፍትሃዊና ኢ-ህገመንስታዊ የመሬት ወራራ እና ግድያን በመቃወም የአፋር ህዝብ ፓርቲ የሚክተለውን ባለ (5) አምስት ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል፤

  1. ከዚህ በፊት በፈደራል መንግስት ተጠንቶ ተግባራዊ ያልሆነው የሁለቱ ክልሎች የወሰን ማካለል ሰራ በስቸኳይ ተግባራዊ እንዲሆን እንጠይቃለን፤
  2. የፌደራል መንግስት የጸጥታ አካላት እና የመከላከያ ሰራዊት የህዝባችንን ደህንነት እንዲያስከብሩ በተደጋጋሚ ጥሪ ያደረግን ቢሆንም ይህ ሳይሳካ ቀርተዋል፤ በመሆኑም የክልሉ መንግስት የህዝባችንን ሰላም እና ደህንነት እንዲያስጠብቅ የተሰጠውን ህገ-መንግስታዊ ሀላፊነት በአግባቡ እንዲወጣ በጽኑ እናሳስባለን።
  3. የአፋርና የሶማሌ ክልላዊ መንግስታት ግጭቱ ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ እልባት እንዲያገኝና ለዕርቀሰላም አብረው እንዲሰሩ የፌደራል መንግስት ጫና እንዲያሳድር እንጠይቃለን።
  4. የሶማሌ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጀው ጦርነት ህይወታቸው ላለፈ፣ለተፈናቀሉና ለቆሰሉ የአፋር አርብቶ አደሮች ተገቢውን ካሳ እንዲክፍልና በዚህ ወንጀል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የተሳተፉ ግለሰቦችና ቡድኖች ለህግ በማቅረብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ አለበት።
  5. በሌላ በኩል በዚህ ግጭት ውስጥ ተሳትፎ ያላቸው የፖለቲካ ሃይሎች ከዚህ እኩይ ተግባራቸው እንዲቆጠቡና ለጋራ ሰላም መስፈን እንዲሁም አብሮ መኖርን ያስቀደመ ፖለቲካዊ መርህ እንዲከተሉ እናሳስበለን።

 

ግንቦት 3 2012

ሰመራ ኢትዮጵያ

 

 

 

 

 

 

 

APP Press release

 

Category: Uncategorized

Qafar Ummattah Partik wakti caalat wagsisak tece maybalalaqa

Posted on by 0 comment

April_2019 statement Qafaraf

ከአፋር ሕዝብ ፓርቲ ወቅታዊ ሁነታዎችን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

Posted on by 0 comment

April_2019 statement Amharic

GoFundMe Solidarity with Afar People!

Posted on by 0 comment

Since Dr Abiy Ahmed became to power, Ethiopia is undergoing major reforms. There is a genuine attempt to build strong institutions that will strengthen democracy, stability, justice, accountability and rule of law. Most of regional states are implementing the reform process. However, in the Afar region, the old guards are still repressing the entire population by using disproportionate force and arresting the people who are peacefully ask for change. The Afar people are struggling for and would like the current reform agenda in Ethiopia also to be carried out in their region.

Afar People’s Party (APP) call upon all Ethiopians to stand with Afar people and support our struggle for freedom and democracy to prevail in the region and in all parts of Ethiopia. Let us stand together and show solidarity with Afar people of Ethiopia.

Support APP by donating. We will appreciate any amount of your donation.

https://www.gofundme.com/6cwt3w0?sharetype=teams&member=1056232&pc=em_db_co2876_v1&rcid=1995b141371f467c8fdadfc4ef6c1868

Category: Afar Party update, Home | Tags:

Bring to justice those who are responsible for police brutality in the Afar Region of Ethiopia

Posted on by 1 comment

June 28, 2018

Prime Minister Dr Abiy Ahmed visited on June 28, 2018 Samara, the capital of Afar Regional State. The entire region was expecting to be visited by Dr Abiy Ahmed to cherish him for his courage and support the ongoing reform throughout Ethiopia. More importantly the Afar youth were well organised to welcome the premier. 

However their hope and aspirations were met with police brutality. The police arrested 125 youngsters and injured 61 some them in the age of 15. This sad event was well planned and orchestrated by anti-reform elements of the regional leadership among Afar National Democratic Party (ANDP) with intention to reverse the reform process by the government of Dr Abiy Ahmed.

To read more click here

Ni baaxoh inkittiino kee numma dimokrasih siiratih xisne kah ningicilleeh fooca fanah kah nangiciillu wayna hadafittte kinni

Posted on by 0 comment

Qasa-dirri 21, 2018

Manggo daboonah ni baaxol tekke dimokrasiiy, qadaalat kee inki gid akkiyyah tekke gicloola kullim anu siinih aaxige itta caylaaleelah gabat buulumak geynem akkalinnanih wak nek axxeexuk kaxxam fayya le rooci kee uwwayti fida kah mekkelsimak sugte. 

Tah umman uddur nel tekke milaagu baxqisaanamih gano nel katasse rooci kee uwwayti fidakalah ayyuntiinô fantaaxaw kee agat inkittiinol katasse taqabi qunxxakkek yableenim hinna. Baxsa luk tatre 30 santih addat dimokraasi dubuh migaaqak celsiisak reedal temeeteh tan CIWACAT/EHADEG doolat dimokraasî qaago agat caddol bayisak siyaasaay, ayyuntiino, kee qidaddol ginteh tan sarri manggo daboonah sittin kacanul xalak ballisih sittallih aqiishuk sugte ummatta sittin naqabut culusak Madqa caddol mudak anggayyuk sugtem igma num mayana. 

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta 

ከአፋር ሕዝብ ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ

Posted on by 0 comment

June 21, 2018

የአገራችን አንድነትና የትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የታገልንላቸውና ወደፊትም የምንታገልላቸው አገራዊ ራእዮች ናቸው

ለዘመናት በአገራችን የተካሄደው የዲሞክራሲ የፍትህና የእኩልነት ትግል በየጊዜው በአውቃለሁ ባዮችና በጉልበተኞች እየተጠለፈ በቀረብነው ቁጥር እየራቀን እጅግ ከፍተኛ የሆነ የህይወትና የንብረት ዋጋ ሲያስከፍለን ቆይቷል። 

ይህ በየጊዜው የደረሰብን የቅልበሳ ሴራ ካደረሰበን የህይወት ጥፋትና የንብረት ውድመት ባሻገር በማህበራዊ ትስስራችንና በአገራዊ አንድነታችን ላይ የጋረጠው አደጋም በቀላሉ የሚገመት አይደለም። በተለይም ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ውስጥ ዲሞክራሲን በስም ብቻ አንግቶ ከሰልጣን መንበር ላይ ቁጢጥ ያለው የሕወሓት/ ኢሕአዴግ መንግስት የዲሞክራሲ ተሰፋን በመላው አገሪቱ ለማጨለምና ብሎም ለማጥፋት በፖለቲካው በኢኮኖሚውና ማህበራዊ ዘርፍ የሸረባቸው እኩይ ሴራዎች ለዘመናት ተዋልደውና ተጋብተው የኖሩትን የአገራችን ማህበረሰቦች በጠላትነት እንዲተያዩና ደም እንዲቃቡ በፖሊሲ ደረጃ አቅዶ ተፈጻሚ ለማድረግ ሲሰራበት እንደቆየ የአደባባይ ምስጢር ነው።

ተጨማሪ ለማንበብ እዚህ ይጫኑ

Itopiyal Qafar leh tan amo gexxa taqabitte

Posted on by 0 comment

Agda-baxisso 20,2018

Itopiyal away gexsitak geytimta siyaasa gubak daga dimokraasih asqassaabeh qusba uguugut fixixisak geytimta. Naharsi malaak Dr. Abiyi Acmad inkittiino kee geysis takke yaabitte abak geytima. Siyaasah casbisen marak tu currik kah tawqennah tekkeeh, Baaxo caddol ummatta faxoot aytikumussaah, niya takeemik sugte. Takkay ikkah sissik waktih kukta ugsaanamaay, uxih siyaasà casbimeynit inkih yayyaaqenim kee Agat caddoh wagari kee walal kah yakkennah abaanam ux waktih addat takkem faxximta abtoota kinni. Itopiyal Saay diggoysak inki gide neh yakke dadal yamaatuh takkem faxximta asqassaabe elle takkem faxximtam Xisoosah asqassabeey, Saay exxaay,
Qadaalat kee Dooro Borxi kinni.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta

Les préoccupations majeures du peuple Afar en Éthiopie

Posted on by 0 comment

20 Avril, 2018

En Éthiopie, les subtilités politiques en cours ont suscité un certain optimisme aspirant à une réforme démocratique. En effet, le Premier ministre, Dr. Abiy Ahmed, a prononcé un discours rassembleur et inspirant lors de son investiture. Les promesses qu’il a faites ainsi que la libération partielle des prisonniers politiques ont été reçues comme un indice encourageant influent sur les demandes publiques dans tout le pays. Néanmoins, la suppression immédiate de l’état d’urgence, la libération de tous les prisonniers politiques et l’initiation d’un dialogue de réconciliation nationale figurent parmi les principales attentes à court terme. Les réformes structurelles des institutions, y compris la sécurité, la justice, le comité électoral et l’ouverture politique pourraient être parmi les vagues suivantes des réformes pour la paix et la stabilité durable, ainsi que la prospérité inclusive en Éthiopie.

To read more click here

The main concerns of the Afar people in Ethiopia

Posted on by 0 comment

April 20, 2018

The ongoing political subtleties in Ethiopia has ignited a new optimism aspiring for democratic reform. Prime Minister Dr. Abiy Ahmed delivered unifying and inspiring speech during his installation. The promises made coupled with partial release of political prisoners were received as an encouraging indications towards the leverage on public demands throughout the country. Nonetheless, the immediate removal of the State of Emergency, release of all political prisoners, and initiating the national reconciliation dialogue are among the primary short-term expectations. Institutional reforms including security, justice, the election board and political openness could be among subsequent waves of the reforms for durable peace, stability and inclusive prosperity in Ethiopia.

To read more click here

Ganuunuk iroh Rashiid Salicit yekke axaw wagsisaak

Posted on by 0 comment

Agda-baxisso 09,2018

Naharsi malaak Dr. Abiyi Acmad mango xagana Itiyobiyah xayloh elle culekel, Qafar Ummattah Parti Rashiid Saalicit yekkeh yan afduub Qafar ummatta kee Galli mara hanggi kah yaceem faxximtam kassissa.

Samara jaamiqatal taamitak suge gifta Rashiid Saalic affara alsaak naharat ayti buxa seewah kaa beyteeh, away elle yanikke kaak matamixxiga. Gifta Rashiid Saalic kaxxam meqe mariinol yamixxigeeh, uma’adooba kee samara jaamiqatih korkorsa sadak suge. Oytitte elle tascassennal kaat yekke axaw kaxxa garabluk 29, 2016 ih Samara jaamiqatak uwwayti qarit gexxe girah oytit axawah ane kal maraqta. Ta giray jaamiqatak adda xiinisso elle taamittah tan uma’adobaak ugutak qarwat gexxeh sugtek ugut jaamiqat xiinisso darraqoysak baajet garqa elle aboonu duudan bicak sugte.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta

Unlawful and arbitrary arrest of Rashid Saalih

Posted on by 0 comment

April 09, 2018

At the dawn of the reforms promised by the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, the Afar People’s Party would like to bring the disappearance of Mr Rashid Saalih to the attention of Afar people and international community.

Mr Rashid Saalih, an employee of Samara University, has been kidnapped by federal security forces four months ago and his whereabouts are unknown. Mr Rashid is known as a very decent person who has challenged the corruption and looting of the resources of Samara University. Information indicates that his disappearance might be linked to the exposure of the sources of the alleged fire at the main storage building of Samara University on 29 December 2016. Those who know the internal structure of corruption at the university testified that the motive of the fire has been to cover up the unfolding of fraud and mismanagement of the university’s budget.

To read more click here

Free Mafara Mohamed Laale

Posted on by 0 comment

October 18, 2016

The Afar People’s Party (APP) would like to express its concern on incarceration of artist, activist and politician Mrs. Mafara Mohamed Laale on October 4, 2016. She was imprisoned during a meeting organized by the District administration of Dubtie town in attempt to mobilize the local people to demonstrate against Ethiopians protest in Oromia and Amhara Regions. Mrs. Mafara opposed this malicious act Woyane aimed at to instigate conflict between Afars and other ethnic groups in the country. She instead advocated solidarity support for those who struggle for their democratic rights in all regions of Ethiopia and walked out of the meeting in protest. Shortly after she left the meeting, she was thrown into prison implementing the newly proclaimed Emergency Law that makes her the first known victim in Afar Region.

To read more click here

Condolences and Solidarity message to Bishoftu Massacre

Posted on by 0 comment

 October 4, 2016

Afar People’s Party is dismayed by the mass killing of our Oromo brothers in Bishoftu, while celebrating the Irrecha seasonal holyday. This act of state-terror and coward action on civilian population is a testimony for that the Woyane regime is falling apart and the situation is getting out of its control. It’s time to make sense of the causes, the causes that people are scarifying their lives for all over the country. Many heroic Ethiopians have been killed, prisoned, tortured and driven from their homes because they merely voiced their grievances and said No to social injustice and said Yes for human dignity.

To read more click here

The solidarity message to current popular uprising in Ethiopia

Posted on by 0 comment

The current popular uprising in Ethiopia indicates that the country is in a grave political crisis. The determinants for the ongoing turmoil are social injustice and the politics of marginalization implemented by the ruling EPRDFs minority regime. The unremitting Oromo protest has been going for nine months, and this torch for justice is now burning all over Ethiopia and most recently in Gonder and elsewhere. The civilian popular quest for justice and equality has been retorted by bullet and many of our Ethiopian brothers has been massacred.

To read more click here

Itiyopiyah doolat luk salaam sittin gey wagsiisa ane wayne xaagu kee Dareemu

Posted on by 0 comment

Qafar Ummattàh Parti ( APP ) ta maybalaalaqa kaxxa waaga luk taktubeeh, Parti wagsisaak fesbookul yuktubeenih yanin ane wayni xaaguy Siyaasa parti loowitak Bagulle migaaqat antifaquk anewayni xaagu tabaatabsiak geytiman.

Tah abteh tan gaba kee elle geytiman baaxooy, kak yuktubeenih yanin Kompiterih nibro nek IT butta ( Komputer ) mixigwa teexegeh tanim kee ahak ciggilaak ken migaaqitte qaduk awqelem neysixxige. Ta mari kaaduk Qafàr addal ane wayni xaagul yamixxigeh yan maray baaxoh addal Ummattal umam bahtah tan WAYANEH Xaqut gacak taamitah yan mara kinnim nasmitu xiqne.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta

Afar People`s Party (APP) has taken a disciplinary measure on its chairman

Posted on by 0 comment

The Executive Committee (EC) of Afar People’s Party (APP) announces that it has discharged the chairman of the Party Mr Allo Aydahis Mohamed and Colonel Mohamed Ahmed Ali aka As Mohamed from all responsibilities. Both individuals have been warned during the EC meeting on Dec 27, 2014 for treacherous conducts that undermine the core values of the Party. Despite the warning, these two individuals continued to be treasonous and disloyal to the governing principles of our Party.

To read more click here

Unfounded Accusation of Peace Talks with Ethiopian Government

Posted on by 0 comment

Afar People’s Party (APP) is writing to retort baseless allegations, and false assertions directed to it with regard to alleged peace talk with the Ethiopian government. Spreading intentional but unfounded rumours that target political organisations seems to be a growing phenomenon, and APP has been victim to such allegations on Facebook by individuals with pseudo-names. Our IT team has successively identified the IP-addresses that belongs to Facebook pseudo-names of the individuals who circulate the rumours. These individuals are well known among Afars not only for their erratic and self -absorbed behaviours but also as collaborators with the repressive and tyrannical Woyane regime. Their name will be made public after finalising the ongoing process of lawsuit.

To read more click here

Xintoh Umaane

Posted on by 0 comment

Qafàr Rakaakay Qabar kee weeqi qawalaylat inki uddurih addat kaxxam biyaakite

Posted on by 0 comment

Maybalaalaqà Caxah alsa 2016

Flooding1

Tah kaaduk qafàr dacrsittoh xiina radeh yan qabaarat luk sugen midir kee maddur keenik yembexeh sugem tamixxigeeh, tahak awqe kal radeh yan roobih weeqa kee barafaay caaco edde mango roobuy cayla leh gadda akkuk geytiman.

Tama maybalalaqa takriyoonu taket xukuta

Afar Region in Ethiopia has been hit by drought and flooding simultaneously

Posted on by 0 comment

May 2016Flooding1

It’s well known that the Afar pastoralist have been exposed to the recent drought and lost the majority of their livestock capital. Without recovery from the drought they are now victims of a sudden heavy and snowy rain that flooded the area.

To read more click here

The Denied National Election and its Mockery in Ethiopia

Posted on by 0 comment

The Afar People`s Party (APP) would like to draw your attention to the fifth national election intended to take place in May 2015 Ethiopia.  In all its earlier cases the attempt to promote democracy through free and fair elections failed due to government harassments, arrests and killings, cover up by the systematic fraud managed by the ruling TPLF-led government. Thus, the result of the coming artificial election is known long before the election was carried out. The future democratic direction of the nation remains gloomy since the current regime has opted for non-competitive and oppressive sinister manoeuvre to cling into power. This critical situation in Ethiopia is well-known both inside the country and beyond. The shrinking democratic space, human rights abuse and unequal distribution of wealth and power in the country have raised the international concern. As a result most of international organizations have declined to participate as observers of the election.

To read more click here